วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนเพชรบุรี โดยมีดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการเป็นผู้นำชม

 

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2505 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อตั้ง

 

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญา เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ การสังคม และสวัสดิการสังคมต่างๆ มีหน่วยงานที่ให้บริการ 11 แห่งทั่วประเทศ

 

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ อย่าลืมแวะมาอุดหนุน Panya Cafe ร้านกาแฟที่มีบาริสต้า เป็นผู้พิการทางสติปัญญา ที่นี่มีกาแฟภูพยัคฆ์ซึ่งเป็นกาแฟในโครงการพระราชดำริสร้างป่าฟื้นฟูต้นน้ำน่านไว้คอยบริการ