งาน We Hear Your Heart Singing # เพื่อหารายได้สมทบทุนผ่าตัดประสาทหูเทียมให้แก่เด็กหูหนวก
🙏มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงาน We Hear Your Heart Singing ดังนี้
1. บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
2. บริษัท สถาปนิก49 จำกัด
3. บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ฤทธา จำกัด
5. บริษัท จันศิริเรียล เอสเตท จำกัด
6. บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
8. บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
9. คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
10. คุณวิชิต ญาณอมร
🙏และขอขอบคุณผู้ร่วมงาน / ผู้บริจาคทุกท่าน🙏
____________________________________________
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องอังรีดูนัง สมาคมราชกรีฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sports Club)