วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 คณะแฟนคลับคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนยุตร เป็นตัวแทนในการมอบเงินบริจาคในนามเป๊ก ผลิตโชคและแฟนคลับ เพื่อสมทบทุนผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้น้องหูหนวก 70 ชีวิตในโครงการ Voice of Love ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 652,702.99 บาท นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์และศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (DDCC) อีกด้วย

น้ำใจจากทุกท่านจะช่วยให้น้องหูหนวก​ 70​ ชีวิตได้มีชีวิต​ใหม่และได้ยินเสียงของความรัก

มูลนิธิฯ​ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

#HappyPalitDay2022
#VoiceofLove
#70ชีวิตใหม่ได้ยินเสียงความรัก
#DeafThaiFoundation