วิ่งเพื่อการกุศล “tili Run for Deaf”

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

ไทไลน์ มอบเงินให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 50,000 บาท-

คุณพรชัย ธนมงคลฤทธิ์ ตัวแทนเพจไทไลน์
และตัวแทนจาก บริษัทไทอ้อน ไบโอเทคจำกัด
บริษัท พราวด์ อคาเดมิกซ์ จำกัด ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกในประเทศไทย
จากโครงการรวิ่งเพื่อการกุศล “tili Run for Deaf” โดยทุกๆ 1 การสมัคร จะบริจาค 100 บาทโดยทุกๆ 1 การสมัคร จะบริจาค 100 บาทให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 50,000 บาท

โดยมี คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินจากโครงการฯ

โดยโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2562 – 17 พฤศจิกายน 2562
มีผู้สมัครร่วมวิ่งการกุศลรวมซื้อเสื้อที่ระลึกครั้งนี้จำนวน 380 คน

: 13 ธันวาคม 2562

มอบเครื่องช่วยฟัง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มอบเครื่องช่วยฟัง จำนวน 12 เครื่อง มูลค่า 162,000 บาท ให้แก่นักเรียนหูหนวก
วันที่ 4 ธันวาคม  2562

มอบเงินซื้อเครื่องช่วยฟัง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ อาจารย์เกยูร  อัสสกุล และคณะ มอบเงินบริจาค  432,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่่องช่วยฟังให้เด็กหูหนวก
โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ  คุณภาวนา  โชติกเสถียร กรรมการ และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 26 พฤศจิกายน  2562

มอบเงิน “ฅนเหล็กมินิมาราธอน”

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด และบริษัทเจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  รับมอบเงินจากการจัดกิจกรรม ฅนเหล็กมินิมาราธอน  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
: วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

มอบเงินกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุน โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่   จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ  และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
: วันที่ 5 กันยายน 2562 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ

งานแสดงละครเวทีมิวสิคัลคอนเสิร์ต “เสียง…ในความเงียบ”

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมกับ วชิราวุธวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานละครเวทีมิวสิคัลคอนเสิร์ต “เสียง…ในความเงียบ” เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องประสาทหูเทียมให้กับเด็กหูหนวกที่ยากไร้
: วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

ตรวจการได้ยินผู้สูงอายุ จ.น้ำหนาว

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ออกหน่วยตรวจการได้ยินให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
และขอขอบคุณทีมตรวจการได้ยิน
จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ นำโดย  นายแพทย์โกเมน  คงสกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  /
นายบัญญัติ  ทองเกื้อ นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการ / 
นางสาวธมลวรรณ  ต่อโรจน์สกุล  นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (การได้ยิน)
และ นางพัชรินทร์   มะบุตร  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดยมีผู้สูงอายุที่มาตรวจการได้ยิน จำนวน 160 คน และได้ลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวผู้พิการ จำนวน 63  คน
: วันที่ 11-14 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

       

        

         

ขอขอบคุณ “คุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร และแฟนคลับ”

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

ขอขอบคุณ คุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร และแฟนคลับ ที่มอบถั่วลันเตาอบกรอบ “โก๋แก่” จำนวน 50 ลัง ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ : วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

 

 

We Hear Your Heart Singing

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน on

งาน We Hear Your Heart Singing # เพื่อหารายได้สมทบทุนผ่าตัดประสาทหูเทียมให้แก่เด็กหูหนวก
🙏มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงาน We Hear Your Heart Singing ดังนี้
1. บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
2. บริษัท สถาปนิก49 จำกัด
3. บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ฤทธา จำกัด
5. บริษัท จันศิริเรียล เอสเตท จำกัด
6. บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
8. บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
9. คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์
10. คุณวิชิต ญาณอมร
🙏และขอขอบคุณผู้ร่วมงาน / ผู้บริจาคทุกท่าน🙏
____________________________________________
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องอังรีดูนัง สมาคมราชกรีฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sports Club)

 

มอบเครื่องช่วยฟัง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ คุณวิชัย-คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล พร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวเบญจรงคกุล และกลุ่มเบญจจินดา มอบเครื่องช่วยฟัง จำนวน 32 เครื่อง มูลค่า 432,000 บาท ให้แก่นักเรียนหูหนวก และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
:  วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562

 

 

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this